Uničenje dokumentov

Ponudimo vam lahko tudi varno, komisijsko uničenje gradiva, ki mu je potekel rok hrambe in nima več informacijske vrednosti, ali pa je bil predhodno ustrezno pretvorjen v elektronsko ali mikrofilmsko obliko. 

Uničevanje gradiva izvajamo v lastnih prostorih na lastni opremi, pod stalnim nadzorom usposobljenega kadra. Seveda so vsi postopki uničenja podkrepljeni z ustrezno spremno dokumentacijo in evidencami. Uporabnik ima možnost sodelovati pri uničevanju gradiva kot eden izmed članov komisije.

Vsi dokumenti se uničijo v skladu z varnostno stopnjo 4 ali 5 po DIN 32757 standardu, po kateri zaupno gradivo uničujeta tudi NATO in NSA.

Z našo opremo lahko uničimo papirne dokumente, ali večjo količino CD/DVD medijev.Če želite izvedeti več o uničenju dokumentov, rezervirajte termin za  informativni sestanek.