Hramba papirnih dokumentov

V kolikor se odločite dokumente hraniti tudi ali samo v izvirniku,  vam v podjetju Mikroprimar d.o.o.  ponudimo klasično hrambo dokumentarnega gradiva. Dokumente hranimo v prostorih, ki so podvrženi ustreznim tehničnim in organizacijskim ukrepom za preprečevanje nepooblaščenega pristopa ali zlorabe ter zavarovani pred poškodbami ali vplivi "staranja" papirnega dokumenta. 

Mikroklimatski pogoji v prostorih ustrezajo zahtevam za hrambo papirnega dokumentarnega gradiva. 

Za vso gradivo, ki se pri nas hrani v papirni obliki velja, da lahko uporabnik dostopa do vsebine s pomočjo zahtevka za reprodukcijo, na podlagi katerega naredimo ustrezno kopijo dokumenta ali dostavimo izvirnik.

Arhiv izvirnikov in medijev je ustrezno organiziran za nemoteno in hitro dostopnost gradiva v arhivu ter podprt z aplikacijo za elektronsko vodenje evidenc gradiva, vključno z revizijsko sledjo dostopov in iznosov.


Spremljevalne storitve hrambe 
Vezano na papirne dokumente opravimo tudi spremljevalne storitve: 

  • Popis in evidentiranje dokumentov
  • Priprava elektronskih evidenc
  • Izločanje nepotrebnega gradiva
  • Odbiranje arhivskega gradiva
  • Priprava gradiva za uničenje
  • Prevoz gradiva
  • Dostava arhivskih škatel
  • ...

Arhivske škatle

Pri arhiviranju papirnih dokumentov fascikle ali mape praviloma zložimo v namenske škatle arhiviranje. Robustno sestavljene škatle so namenjene za hrambo 4-5 fasciklov/rednikov. V kolikor potrebujete arhivske škatle za ustrezno shranjevanje dokumentov, nas pokličite in preverite trenutno zalogo. Če želite izvedeti več o papirni hrambi, rezervirajte termin za  informativni sestanek.