Digitalizacija - skeniranje

Digitalizacija ali skeniranje dokumentov je postopek pretvorbe dokumentov iz papirne (tudi mikrofilmske oblike) v elektronsko obliko zapisa. V našem podjetju storitev digitalizacije izvajamo že od leta 1999 (med prvimi ponudniki v regiji). Do danes beležimo več kot 150 mio digitaliziranih dokumentov. 
  

Naši uporabniki se najpogosteje odločajo za storitev digitalizacije v zunanjem izvajanju (outsource), pri tem pa nam zaupajo vse postopke spremljevalnih storitev, ki so potrebni za uspešno in kvalitetno digitalizacijo.

Masovna ali sprotna digitalizacija

Naša zmogljivost znaša 90.000 digitaliziranih strani na dan. To pomeni, da lahko našim uporabnikom zagotovimo ažurno dostopnost in razpoložljivost  lastnih dokumentov v elektronski obliki. Bodisi gre za masovno digitalizacijo večje količine dokumentov, ali pa sprotno digitalizacijo, denimo vhodne pošte, je lahko vaš papirni dokument dostopen v elektronski obliki že v istem dnevu, ko smo ga prejeli

Digitalizacija pri uporabniku

V kolikor je zaradi narave dela ali logističnih ovir digitalizacija v zunanjem izvajanju težko izvedljiva, vam z veseljem svetujemo pri vzpostavitvi sistema za digitalizacijo pri vas. Učinkovita in zanesljiva sprotna digitalizacija dokumentov na vhodu v organizacijo je bistvenega pomena pri vzpostavitvi brezpapirnega poslovanja.

Svetujemo vam pri nakupu ali najemu potrebne opreme (skenerjev), vzpostavitvi procesa in nudimo izobraževanja kadra, ki opravlja digitalizacijo.

Zanesljivost

Digitalizacija obsega več faz, ki morajo biti med seboj usklajene in skrbno načrtovane. Od tehnične priprave papirnih dokumentov do ustreznega izhodnega formata elektronskega dokumenta, smo optimizirali proces tako, da kasneje omogoča enostavno elektronsko obdelavo in zagotavlja varno dolgoročno hrambo. 

Številni kontrolni mehanizmi preprečujejo izgubo dokumentov pri masovni digitalizaciji in ohranjajo vsebino elektronskega dokumenta, ki je enaka izvirniku in izpolnjuje zahteve ZVDAGA.  

 


Kaj digitaliziramo

  • Dokumentarno in arhivsko gradivo od velikosti A8 do A3
  • Projektno dokumentacijo do velikosti podaljšani A0
  • Mikrofilme in mikrofiche
  • Knjige, revije in časopise
  • Ostalo papirno gradivo in dokumente

Če želite izvedeti več o digitalizaciji oz. skeniranju dokumentov, rezervirajte termin za  informativni sestanek.